دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

سرمايی استخوان سوز

مرغ ماهی خوار با چشمان خونبارش

                                     از بالا نگا می کرد

کشتی بان چه راحت کشتی خود را

                                            رها می کرد

رها نه

چه راحت کشتی خود را با دست خويش

                                 غرق ِ دردريا می کرد

ولی نه

وضع بدتر بود

چه راحت کشتی های ديگر را

                                              فنا می کرد

هوا بس ناجوانمردانه سرد است

مرغ ماهی خوار بايد با اين همه سرما

                                          چه ها می کرد

چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤ - ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ