دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

سراب

آنجا را نگاه كنید.

خشكی. خشكی. درختها

خدایا شكرت

نجات پیدا كردیم. نجات پیدا كردیم

----------------------

آنجا را نگاه كنید.

دریا. دریا. آب

بالاخره كویر تمام شد

نجات پیدا كردیم. نجات پیدا كردیم

-------
-----
---

خشكی و دریا

برای چشمان خسته از انتظار و نیاز

شاید سرابی باشد

سراب

چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۸٤ - ۳:٥۱ ‎ق.ظ