دریا
مثل نگاه ِ توست
آبی و عمیق
مثل اشک ِ توست
شور و لرزان
مثل آغوش ِ توست
گرم و وسیع
_____________
_____________

_____________
________

________
_____________
دوستان

 

در انتظار رسیدنِ دریایم

امواج را

به نظاره نشسته ام

 

سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠ - ٩:۱٤ ‎ق.ظ

 

خنکی ِ امواج

بهار ِ بودنتان را

به گرمی

تبریک می گفت

سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠ - ۱:٠٦ ‎ب.ظ

 

اینجا هستم

اما

بدونِ دلتنگی

 

شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩ - ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ

دریا؟ -- حاضر!

جاری هستم

در جریان نگاه هایی

که

در سایه هایمان هم پیداست

پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩ - ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ

به دریایی در افتادم ، که پایانش نمی بینم

گم شده ام

در

شفافیت ِ اشکهای تو

 

سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ - ٧:۳٧ ‎ق.ظ

 

تپش های قلب ِ دریا

از امواجی ست

که

آرام یا خروشان

به ساحل می رسند

جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸ - ۸:٠٤ ‎ق.ظ

 

در میان امواج ِ دریا

دستی هست

که

رو به ساحل دراز شده است

سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ - ۸:۳٧ ‎ق.ظ

 

امواج از سطح می گویند

اما عمق ِ دریا

مملو از سکوتی است که فقط

تو

می شنوی

جمعه ٦ شهریور ۱۳۸۸ - ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ

چگونه قبله گذارم ، چو در نماز روم

دل به دریا می زند

برای رسیدن

به

افقی که

دریا و آسمان یکی شده اند

 

یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸ - ۳:۳٩ ‎ب.ظ

پخته و خام تو را ، گر نپذیرم خامم

روزها

برق ِ چشمهای تو

امواج را به ساحل می کشاند

و

شبها

طعم ِ نوازشت

جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۳٠ ‎ق.ظ

 

خروش ِ دریا

از بی قراری دلی ست

که

برای چنین قدم زدنی

با تو

لحظه شماری می کند

پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸ - ٧:۳٠ ‎ق.ظ

 

صدای نفس هایت

وقتی به خواب رفته ای

لالایی می شود

برای بی قراری ِ بغض ِ نشکسته ام

چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ

 

دلم

قطره اشکی از دریا

می خواهد

یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸ - ۸:۳۱ ‎ق.ظ

روشنترین ستاره ام!

برای تو

در دل ِ دریا

آسمانی پر ستاره

از

اشک های بی قرار ساخته ام

سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸ - ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ

 

ساحل ِ تو

تنها نقطه ایست

که

امواج طوفانی افکارم

برای آرامش

خود را به آن می رسانند

دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸ - ٩:٤٩ ‎ق.ظ

 

سیاهی چشمانم

آبی می شود

وقتی

نگاهتان می کنم

یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ - ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ

نیست دست ِ من .. اختیار دل

دریا

هزار پاره هم که شود

در موج موجش

تو

جاری خواهی بود

جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸ - ٢:٠٤ ‎ب.ظ

من تو را آسان نیاوردم به دست

به جای همهء شن ها

و

همهء صخره ها

فقط تو

ساحلم هستی

جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸ - ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ

من مثل تاریکی .. تو مثل مهتاب

مهتاب

حتی

از دریا هم

زیباتـر است

جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ - ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ

 

دلم را

زیر ِ هر موج که پنهان کنم

سر از

ساحل ِ تو در می آورد

دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۸ - ۱٢:٤٩ ‎ق.ظ

 

وقتی

غرق در سکوتت می شوم

دریا بودنم

قطره ای از عمقت هم نمی شود

سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ - ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ

عزیزترینم

بهار ِ دریا تویی

در

همهء این سالهایی

که

نکوست

جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸ - ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ

 

امواجم

تا می توانند

در عمق ساحلت پیش می روند

تا

با همهء دانه شن هایت

آشنا شوند

 

سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧ - ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ

 

پشت نگاهت

اشکهایم

مسیری به چشمهایت ساخته اند

یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٧ - ٤:۱٢ ‎ق.ظ

 

سرما

پناه آورده است

به

پشت ِ پنجرهء اتاقت

گرمای تو

بیداد می کند

پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧ - ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ

حنانهء قشنگم ، سایهء عزیزم!

تماشای

در آغوش ِ هم غرق شدنتان

بلندترین امواجم را نیز

به آرامشی عمیق می کشاند

یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧ - ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ

عزیزترین ِ دریا! تولدت مبارک

تولدت

هدیه ایست

که

پیش از تولدم

گرفته ام

 

شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧ - ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ

 

 

شبهای با تو بودن

بی چراغ می گذرند

با تو

همه وقت روز است

 

چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧ - ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ

 

اگر

از خار بترسیم

گل را

در دست نخواهیم دید

 

چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٧ - ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ

عزیزترینم! زیارت قبول

دلتنگی های سبز

اشکهای

زیباتری می آفرینند

شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧ - ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ